Slideshow Image 0 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 10 Slideshow Image 11 Slideshow Image 12 Slideshow Image 13 Slideshow Image 14 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 18 Slideshow Image 19 Slideshow Image 20 Slideshow Image 21 Slideshow Image 22 Slideshow Image 23 Slideshow Image 24 Slideshow Image 25 Slideshow Image 26

Ludzie Areny

Jacek Marcinkowski, pomysłodawca i autor imprez „Mięsna Arena” i „Świętomięs Polski”, właściwie od urodzenia jest związany z branżą mięsną. Jego ojciec Władysław był znanym w Poznaniu przetwórcą i producentem wędlin, prowadząc przez kilkadziesiąt lat własny zakład. Jacek podtrzymując tradycje rodzinne na stałe związał się z polskim Rzemiosłem. Nie tylko jako najstarszy stażem działacz Wielkopolskiego Cechu Rzeźników-Wędliniarzy i Kucharzy, ale również kierując społecznie wieloma gremiami i zespołami zadaniowymi. Przez wiele lat pozostawał przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej: Czeladniczej i Mistrzowskiej przy Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu i był jednym z założycieli Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy R.P.

Jacek Marcinkowski dał się też poznać jako znakomity organizator wielu imprez targowych podczas kolejnych edycji „Polagry”,a najważniejszym w tej dziedzinie osiągnięciem jest niewątpliwie doroczne Forum branżowe, które odbywa się już od 17 lat.

Jego aktywność na niwie Public Relations – także w innych przedsięwzięciach – polega nie tylko na promocji idei zdrowego żywienia w oparciu o mięso, ale też na dbałości o wysoką jakość wyrobów wędliniarskich. Jako doświadczony znawca tematu bierze udział w posiedzeniach wielu komisji konkursowych i kwalifikacyjnych oceniających polskie produkty mięsne.

Należy też wspomnieć o organizowanym z jego inicjatywy cyklu imprez pod nazwą „Wielkanoc Mięsne Święta – Polska Tradycja”. Będąc Wicekanclerzem Wielkopolskiej Izby Produktów Tradycyjnych występuje jako gorący orędownik wskrzeszenia starych receptur w produkcji wędlin. Również wprowadzenie do wielkopolskiej kultury kulinarnej kiełbasy białej, jako wyrobu regionalnego, jest jego zasługą.

Jacek Marcinkowski, absolwent poznańskiej Akademii Rolniczej, jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, w tym prestiżowej „Szabli Kilińskiego” przyznawanej przez Związek Rzemiosła Polskiego. Jest Honorowym Prezesem Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Jerzy Bartnik urodził się 9 września 1946 r. w Poznaniu. Z racji tradycji rodzinnych - rozpoczynaw branży metalowej przed II Wojną Światową - wzrasta w środowisku rzemieślniczym.

Działalność społeczną na rzecz rzemiosła rozpoczyna w Cechu Ślusarzy i Rzemiosł Pokrewnych w Poznaniu oraz - za wzorem rodziców - w Spółdzielni Rzemiślniczej Mechaników. Od 1989 r. jest Prezesem Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. W latach 1989 - 1993 był Przewodniczącym Rady Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Współorganizator i wiceprezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Były członek Komisji Doradczej Ministra Kultury i sztuki oraz Ministra Współpracy z Zagranicą. Członek Rady Społeczno - Gospodarczej X Kadencji Sejmu.

Aktywny działacz na arenie międzynarodowej. Reprezentuje polskie rzemiosło na Światowych i europejskich konferencjach. Inicjator dobrze rozwijającej się od ponad 20 lat współpracy z izbami niemieckimi w Kassel, Cemnitz, Stuhl. Od 10 lat współpracuje też francuską izbą rzemieślniczą w Rennes. Inicjator procesu przyjęcia Polski do organizacji UEAPME w Brukseli, IGU w Szwajcarii oraz Forum Ost West w Monachium.

Nawiązał skuteczną współpracę z Polsko - Amerykańskim Funduszem Wspierania Przedsiębiorczości. Jest członkiem Rady Nadzorczej Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Inicjator powstania Krajowej Rady Duszpasterstwa Rzemiosła w Warszawie.

Za swoje zasługi został uhonorowany licznymi odznaczeniami rzemieś›lniczymi, w tym najwyższym - Honorową Szablą im. Jana Kilińskiego, oraz odznaczeniami państwowymi - Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Szczęśliwy mąż i ojciec dwojga dorosłych dzieci.

Janusz Rodziewicz, Prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP jest absolwentem politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest wysokiej klasy menadżerem z ogromną znajomością branży spożywczej, a w szczegolności mięsnej. Przez wiele lat prowadził takze własna działalnośc gospodarczą. W chwili obecnej oprócz Prezesury w SRW RP, pełni funkcję Wiceprzewodniczącego w Radzie Gospodarki Żywnościowej, oraz jest członkiem Komisji Zarządzajacej Funduszem Promocji Mięsa Drobiowego.

Działając na niwie społecznej i zasiadając różnego rodzaju radach i agendach rządowych działa na rzecz branży mięsnej będąc jej niewatpliwym kreatorem.

Hobby to sport, kultura i polityka.

Andrzej Łyszyk, producent i współautor koncepcji imprez „Mięsna Arena” i Świętomięs Polski”. Od ponad 20 lat związany jest z polską branżą rozrywkową. Organizator wielu spektakularnych przedsięwzięć artystycznych, festynów miejskich i firmowych, koncertów z udziałem gwiazd, scenarzysta i reżyser widowisk plenerowych, twórca i realizator akcji promocyjnych oraz imprez z obszaru PR i eventów firmowych, także reklam radiowych i telewizyjnych. O bogatym doświadczeniu niech świadczy jego lista partnerów zawodowych i współpracujących z nim agencji artystycznych i reklamowych oraz przedsiębiorstw i firm. Można ja odnaleźć na stronie www.lyszyk.pl.

Od wielu lat współpracuje też ze środowiskiem producentów i przetwórców mięsa, choćby w czasie dorocznego Forum Rzeźników i Wędliniarzy w ramach Targów „Polagra”.

Andrzej Łyszyk, jest socjologiem, absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest członkiem Związku Autorów i Kompozytorów Polskich ZAKR i właścicielem firmy IDEA Agencja Artystyczna i Reklamowa.

Jerzy Filipiak - ur. w 1954 roku w Gnieźnie. Absolwent Politechniki Poznańskiej.

Z wykształcenia magister inżynier mechanik, z zawodu przedsiębiorca prywatny. Z zamiłowania podróżnik i organizator wypraw trampingowych.

Propagator zdrowego żywienia, czemu daje wyraz w swoich artykułach w prasie branżowej. J. Filipiak jest jednocześnie działaczem sportowym Akademickiego Związku Sportowego.

Na Mięsnej Arenie pełni funkcję Dyrektora ds. Administracyjnych

TEAM NAUKOWY

Dr inż. Bożena Grześ jest absolwentką Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Poznaniu. Od 2001 roku jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Surowców Zwierzęcych Instytutu Technologii Mięsa. Jej zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą głównie oceny przydatności kulinarnej i technologicznej surowca mięsnego w aspekcie przemian zachodzących w białkach mięśniowych.
Dr inż. Bożena Grześ jest współautorką wielu publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz kilku rozdziałów w podręcznikach akademickich z zakresu technologii mięsa.

Dr inż. Dariusz Lisiak – absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Pracownik Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Od 2008r. kierownik Zakładu Badania Surowców i Produkcji Rzeźnianej.
Przewodniczący Krajowej Rady Klasyfikacji Tusz Zwierząt Rzeźnych. Specjalista z zakresu klasyfikacji zwierząt i mięsoznawstwa.
Autor ponad 70 publikacji naukowych i popularno-naukowych.

TEAM MŁODYCH HODOWCÓW

Anita Zaworska
mgr inż. zootechnik
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Stanowisko - doktorantka

Mgr inż. Anita Zaworska jest absolwentką Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Systemów Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwo Żywności oraz Analityki Chemicznej. Główny obszar zainteresowań badawczych koncentruje na tematyce nasion roślin strączkowych w żywieniu zwierząt, zarówno surowych nasion jak i poddanych procesom technologicznym -poprawa wartości pokarmowej, strawności i wykorzystania białka oraz zwiększenie walorów dietetycznych. Jest autorką artykułów naukowych o zasięgu międzynarodowym i krajowym oraz wielu artykułów popularno-naukowych w czasopismach branżowych. Uczestniczka konferencji naukowych oraz wykonawca projektów badawczych.

TEAM KULINARNY

Przygodę z gotowaniem zacząłem bardzo wcześnie odwiedzając domową kuchnię próbując tego i owego. Profesjonalne gotowanie rozpocząłem w 1998 roku, pracowałem w kilku Poznańskich restauracjach, między innymi w „Gospodzie pod Koziołkami”. Zdobyłem Kulinarny Puchar Polski w 2005 roku, jestem Wielkopolskim Kucharzem Roku 2004 a także wygrałem Mistrzostwa Polski w Grillowaniu w 2001 oraz drużynowe Mistrzostwa Europy w Grillowaniu w 2002.

W między czasie moje zainteresowania żywnością i jej przemianami zaprowadziły mnie na Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu gdzie ukończyłem technologię żywności. Obecnie jako technolog i manager prowadzę innowacyjne projekty w branży spożywczej, tworzę receptury produktów spożywczych, wymyślam nowe sposoby produkcji i przekładam pomysły kulinarne w aspekty technologiczne i realny produkt dostępny w sklepach.

Stale poszukuję kreatywnych rozwiązań. Interesuje mnie kuchnia prosta i naturalna, rustykalna, pełna smaku i historii. W wolnym czasie morsuję w lodowatej wodzie, jeżdżę na rowerze, piekę naturalny chleb oraz przeglądam książki kucharskie, najchętniej te stare w poszukiwaniu inspiracji i odpowiedzi.


Gubin 2015 - reportaż

Mięsny Poradnik Kulinarny

W mięsie siła!