Slideshow Image 0 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6 Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9 Slideshow Image 10 Slideshow Image 11 Slideshow Image 12 Slideshow Image 13 Slideshow Image 14 Slideshow Image 15 Slideshow Image 16 Slideshow Image 17 Slideshow Image 18 Slideshow Image 19 Slideshow Image 20 Slideshow Image 21 Slideshow Image 22 Slideshow Image 23 Slideshow Image 24 Slideshow Image 25 Slideshow Image 26

Mięsna Arena 2015

plansza

„MIĘSNA ARENA” - FLEISCHMARKT „ARENA”
GUBIN – GUBEN
1 SIERPNIA 2015 - 1. AUGUST 2015


Promocja polskiego mięsa: drobiu, wieprzowiny i wołowiny, i jego przetworów to główny cel imprezy „Mięsna Arena”. Nazwę imprezy należy rozumieć jako miejsce prezentacji, obszar widowiska o szerokiej formule, złożonego z wielu atrakcji i różnych aktywności, którego głównym tematem jest właśnie mięso.
„Mięsna Arena” jest realizowana w formule festynu kulinarnego. Obok prezentacji i warsztatów z udziałem mistrzów sztuki kucharskiej czynne są liczne stanowiska degustacyjne, gdzie nieopłatnie będzie można sprawdzić smak najróżniejszych potraw mięsnych, prowadzony jest bogaty program artystyczny oraz animacje dla dzieci i młodzieży, pokazy sportowe, happeningi uliczne z udziałem aktorów i orkiestry, jak również konsultacje specjalistów z zakresu dietetyki i technologii żywienia.

W tym roku „Arena” odbędzie się ona po raz trzeci. Poprzednie jej edycje miały miejsce w Poznaniu w 2013 r. podczas Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz w roku ubiegłym w Zielonej Górze podczas Winobrania. Oba przedsięwzięcia zakończyły się wielkim sukcesem frekwencyjnym i organizacyjnym.
Finansowanie działań w pełni zapewniają Fundusze Promocji Mięsa Drobiowego, Wieprzowego i Wołowego. I to właśnie o te trzy gatunki mięs propagowana jest idea żywienia człowieka.

Tegoroczna Akcja nie bez przyczyny została zaplanowana właśnie w Gubinie. Jej adresatem są bowiem także – obok polskich – konsumenci niemieccy. Organizatorzy nie ukrywają, że położenie miasta na samej granicy może sprzyjać pogłębieniu nie tylko wzajemnych kontaktów gospodarczych ale także swoistej wymianie gustów kulinarnych. Wysoka ocena polskich przetworów – zwłaszcza jeśli chodzi o jakość i niepowtarzalny smak – znanych w całej Europie i poza jej granicami może tylko przyczynić się do wzmocnienia uznania ze strony klienta niemieckiego dla polskich produktów.

Więcej szczegółów dot. działań promocyjnych na przykładzie poprzednich edycji „Mięsnej Areny” można odnaleźć na stronie www.miesnaarena.pl.

Serdecznie zapraszamy
1 sierpnia 2015 r.
do Gubina na Wyspę Teatralną.

Die Förderung des polnischen Fleisches, d.h. des Geflügel-, Schweine- und Rindfleisches und ihrer Erzeugnisse ist das Hauptziel der Veranstaltung Fleischmarkt "Arena". Der Name der Veranstaltung ist als Ort der Präsentation zu verstehen, der in seiner breiter Form viele Attraktionen und verschiedene Aktivitäten anbietet und dessen Hauptthema Fleisch ist. Die „Fleischarena" wird in Form des kulinarischen Festes organisiert. Auβer der Vorträge und Workshops mit Teilnahme der Kochmeister werden zahlreiche Verkostungsstände eingerichtet, wo Sie verschiedene Fleischgerichten kostenlos schmecken können. Darüber hinaus wird ein reiches künstlerisches Programm und Animationen für Kinder und Jugendliche, Sportshows, Straßen-Happenings mit Schauspielern und Orchester vorbereitet und Beratungen mit Experten im Bereich der Diätetik und Ernährungstechnologie angeboten.

Dieses Jahr findet die Fleischmarkt "Arena" zum drittem Mal statt. Vorige Veranstaltungen im ähnlichen Ausmaß fanden in Poznań (2013) während der Nationalen Ausstellung für Tierzucht und im letzten Jahr in Zielona Góra zum Weinfest statt. Die beiden Veranstaltungen waren ein großer Erfolg, wenn man die Besucherzahl und Organisationsgeschick in Betracht zieht.
Die Finanzierung der Veranstaltungen werden mit bereitzustellenden Fonds zur Förderung des Geflügel-, Schweine- und Rindfleisches vollständig gedeckt. In Bezug auf diese drei Fleischsorten wird die Idee der menschlichen Ernährung verbreitet.

Diesjährige Veranstaltung wird nicht ohne Grund in Gubin organisiert. Sie richtet sich nicht nur an polnische sondern auch an deutsche Konsumenten. Die Organisatoren betonen, die Lage der Stadt an der Grenze kann nicht nur zur Vertiefung der gegenseitigen wirtschaftlichen Kontakte beitragen aber sie kann zum bestimmten Austausch der kulinarischen Geschmacksrichtungen führen. Die hohe Bewertung der polnischen Erzeugnisse in Bezug auf ihre Qualität und einzigartiges Geschmack, die in ganz Europa bekannt sind, kann nur zur Verstärkung der Anerkennung für polnische Produkte seitens der deutschen Kundschaft führen.

Mehr Informationen am Beispiel der früheren Veranstaltungen - Fleischmarkt „Arena” finden Sie auf der Homepage www.miesnaarena.pl

Wir laden Sie herzlich
am 1. August 2015
auf die Theaterinsel in Gubin ein.


Gubin 2015 - reportaż

Mięsny Poradnik Kulinarny

W mięsie siła!